Välkommen till
Svensk Publikreklam


SPR AB

Vi förser svenskt näringsliv med bästa tänkbara reklamplatser runt om i Sverige. Vi är bäst på bowling och bio (och annat kul)!

Nu har vi flyttat!

Nu har vi på Svensk Publikreklam AB flyttat till våra nya fina lokaler på stora torget i centrala Borås. Vår nya adress är Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 BORÅS.